Tuesday, January 29, 2013

ေကအိုင္ေအတို႔၏ ခံစစ္စခန္းမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဘယ္လို တိုက္ခဲ့သလဲ


ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား အဖို႔ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲဆိုသည္ႏွင့္ အရင္ဆံုး ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္ၾကသည္မွာ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အုိမီဂါပံု ၊ သို႔မဟုတ္ ပုလင္းခြံ တစ္လံုးပံုကဲ့သို႔ အ၀င္ တစ္ေပါက္သာ ရွိသည့္ စခန္းမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စခန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး
ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုးရံႈးႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည့္ ခံစစ္ စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ၾကီးက်ည္ တစ္ခ်က္ က်ေရာက္ခြင့္ မရွိ။ ေဘးဘယ္ညာမွ ပစ္မည္ ဆိုရင္လည္း ထုိင္းနယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပစ္ရမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္။ ထိုမွ် ခက္ခဲေသာ ခံစစ္စခန္းအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူကာ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို တည္ ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယေန႔ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ခံစစ္စခန္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ထုိခံစစ္၏ အပံု ၁၀၀ ပံု ၁ ပံုမွ် မရွိ။ သစ္ပင္ၾကီး မွန္သမွ် တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်သျဖင့္ ဘန္ကာမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခိုင္ခံ့သည့္ သစ္လံုးၾကီးမ်ား အသံုး မျပဳႏိုင္။ ထုိ႔အတြက္ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ၾကေသာ ေကအိုင္ေအမ်ားမွ တိုင္ကီမ်ားကို ေဘးမွ ေဒါင္လိုက္ ၂ ျခမ္းျဖတ္ကာ ေျမၾကီးထည့္ျပီး ခံကတုတ္ ျပင္ၾကသည္။ မိုးလံု၍ က်ည္မလံုေသာ ခံကတုတ္ ဘန္ကာ မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအတို႔မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ခံစစ္စခန္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ ပစ္ကူေပးခဲ့ၾကသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားတို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ၾကရေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ခံစစ္ စခန္းမ်ား အား သိမ္းယူရန္ အစီအစဥ္ မရွိ။ မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ျခင္းမွ အပ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မျပဳရဆိုသည့္ အမိန္႔မ်ား ေၾကာင့္ သတိျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားကာ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား အင္အား အဆမတန္ျဖင့္ ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္း က်င္ ေတာင္ကုန္း မ်ားေပၚမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အလြယ္ တကူ ေတြ႔ ျမင္ရ ျခင္း၊ လက္ နက္ၾကီးမ်ား ေဖာေဖာသီသီ အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပကာ ခံစစ္စခန္းမ်ားအား သိမ္းပိုက္စိုးမိုးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္အို ထံသို႔ အေၾကာင္း ၾကားပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မပ်က္ပါေစႏွင့္ ဆိုေသာ အထက္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေကအိုင္ေအမွ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ မ်ား၊ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားအား လံုး၀ထိခိုက္မႈ မရွိေစရ ဆိုသည့္ ျပင္းထန္သည့္ ကန္႔သတ္မႈျဖင့္ ခံစစ္စခန္းမ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

စခန္းသိမ္း တိုက္ပြဲမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ ေျခလ်င္၊ အေျမာက္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ၾကသည္။ ၁၂၀ မမ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ရန္သူကို ဦးႏွိမ္ ပစ္ ခတ္ၾကသည္။ ထုိ ၁၂၀ မမ ဆိုသည္မွာ သစ္လံုးဘန္ကာအတြင္းမွပင္ ထြက္ေျပးရေလာက္သည္ အထိ ထိခိုက္မႈအား ျပင္းထန္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ မခံႏိုင္။ ၁၂၀ ပစ္သည္ႏွင့္ ထုိစခန္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ က်ဆံုးျပီး ျဖစ္သည္။ အခိုင္အမာ ခံကတုတ္မ်ား မရွိသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ၾကီး ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾက။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ေအတို႔မွ တပ္မေတာ္မွ ဓာတု လက္ နက္မ်ား၊ ကလတ္စတာ ဗံုးမ်ား အသံုးျပဳသည္ ဆိုကာ ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ အသံလႊင့္ၾကသည့္အခါ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ၁၂၀ မမ အစား ၈၀ မမ ေျပာင္းသံုးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲမွ စ၍ ေကအိုင္ေအတို႔ အသံျပန္ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ပုန္း ေအာင္း ေနျပီး ေျခလ်င္တပ္မ်ား စတင္တက္ေရာက္သည္ႏွင့္ လက္နက္ၾကီးမ်ား သံုးကာ တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ ၾကသည္။ ထိုသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳက္နက္ အျခားအဖြဲ႕ မ်ားမွ ထုိ အဖြဲ႕မ်ားကို အေထာက္အကူ ေပးမည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အား ျဖတ္ေတာက္ တိုက္ခိုက္သည္။ ထုိသို႔ေသာ ေန႔စြဲမွ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူ႔ စခန္း ျခံစည္းရိုး၌ က်ဆံုးက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ စစ္သည္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲ အရွိန္က်ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ရန္သူ႔စခန္းကုန္းေပၚ ၾကည့္ပါ က ေသဆံုးေနသည့္ စစ္သည္မ်ား၊ ဆဲဆို ေအာ္ဟစ္ေနသည့္ ေကအိုင္ေအ မ်ား၊ ထမီကို လွန္ျပ စိန္ေခၚေနေသာ ေကအိုင္ေအ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို ျမင္ေတြ႔ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ တပ္မေတာ္(ေလ)ႏွင့္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ခဲ့ရာ ေကအိုင္ေအတို႔ နလံ မထူႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ တပ္မေတာ္(ေလ)၊ အေျမာက္တပ္၊ ေျခလ်င္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္မႈျဖင့္ စခန္းမ်ားအား တစ္ခုျပီး တစ္ခု အခ်ိန္တို အတြင္း သိမ္းပိုက္ စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။
နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာင္ေျမာက္မႈႏွင့္ ရဲ၀ံ့စြံ႕စားမႈ အရွိဆံုး တိုက္ပြဲမွာ ခါယာတိုက္ပြဲ ပင္ ျဖစ္သည္။

ခါယာေတာင္ ေၾကာမွာလည္း ေကအိုင္ေအတို႔ ေနာက္ဆံုးခံတပ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် ထိေရာက္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထား ၾကသည္။ မ်က္ႏွာစာမ်ား တစ္ေလွ်ာက္သည္ သတ္ကြင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ၾကီး ပစ္ကူ သာ အတိအက်ရပါက အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း လိုင္ဇာအနီးသို႔ ကပ္ေနျခင္း၊ ပစ္ခတ္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရဲစြမ္းသတၱိျပ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရသည္။

ရန္သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာစာမွ ေသြဖယ္ ကာ ရန္သူ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ေတာင္ ကုန္းၾကား လွ်ိဳမ်ားမွ ရန္သူ႔စခန္းအထိ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ၾကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္မွတ္ မွတ္ပံုတင္ျပီး ေကအိုင္ေအမ်ားမွ အသင့္ေစာင့္ေနၾကသည္။ တက္လာ၍ က်ဆံုး သည္ႏွင့္ ကင္မရာမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အပင္ပန္းခံ၍ အလစ္အငိုက္ကို ရယူကာ ရန္သူ႔စခန္းအား ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္။

အခန္႔မသင့္၍ ရန္သူ သတိထားမိပါက ထိုတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးမည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သား အေရ အတြက္မွာ မမွန္းဆႏိုင္။ ရဲ၀ံ့၍ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စြမ္းရည္ေၾကာင့္သာ ေကအိုင္ေအတို႔၏ စခန္းမ်ား အလြယ္တကူ ဆံုးရံႈးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
oppositeyes.info

No comments:

Post a Comment